Stap 3. Uw financiële gegevens

Velden met een * moeten worden ingevuld.

E-invoicing

Graag hieronder het emailadres invullen waarop u uw facturen wilt ontvangen.

Machtiging

Noodzakelijke SEPA machtiging

Aanvrager geeft door deze aanvraag en de ondertekening van het machtigingsformulier (te downloaden bij stap 5 "INCASSO MACHTIGEN") aan BP Europa SE - BP Nederland toestemming om zijn/haar bank te instrueren automatisch (factuur)bedragen van zijn/haar betaalrekening af te schrijven conform de overeengekomen betalingstermijn. Hierbij zal worden uitgegaan van een automatische incasso volgens de SEPA-regels, zoals die sinds 1 februari 2014 gelden voor zakelijke transacties, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Standaard Europese Incasso formulier ("B2C"). BP Europa SE - BP Nederland informeert aanvrager voorafgaand over de afschrijving middels automatische incasso, waarbij aanvrager met deze aanvraag er mee instemt dat in afwijking van de algemene regels een pre-notificatieperiode zal gelden van 2 (twee) dagen, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere pre-notificatietermijn zijn overeengekomen.

Voor het online beheer van uw BP tankpas(sen) brengen wij u maandelijks €0,75 excl. BTW per tankpas in rekening. Met de online services doet u snel, eenvoudig en op elk moment van de dag, via het afgeschermde gedeelte van onze internetsite, uw tankpasbeheer. Handmatige verwerking kost €2,50 excl. BTW per handeling.

Opmerkingen

Ondertekening

Aanvrager verklaart dat de informatie door hem ingevuld op dit aanvraagformulier correct is en verklaart gevolmachtigd te zijn voor het bedrijf te tekenen. BP en B2Mobility zullen op basis van deze informatie ondergetekende al dan niet toelaten tot het gebruik van het BP Tankpassen systeem.

Bij verzending van het digitale aanmeldingsformulier dient u te verklaren kennis te hebben genomen van onze privacy verklaring, de Algemene voorwaarden voor het gebruik van de BP Tankpas en de Algemene Verkoop -en Leveringsvoorwaarden van BP Europa SE – BP Nederland en hiermee akkoord te gaan, u vinkt hiervoor de desbetreffende “checkbox” aan. Het digitale aanmeldingsformulier heeft voor de toepassing van de Algemene voorwaarden te gelden als en wordt gelijkgesteld met het “Aanvraagformulier” als bedoeld in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de BP Tankpas.